ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH I WYPŁATA STYPENDIÓW W MIESIĄCU LISTOPADZIE