WNIOSEK KORYGUJĄCY DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ