INFORMACJA WS. ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że do dnia 20 listopada w Dziekanacie Wydziału należy odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendiów.

W miesiącu listopadzie stypendia zostaną wypłacone tylko tym studentom, którzy odbiorą decyzję przed upływem wyznaczonego terminu.

Odebranie decyzji po terminie określonym powyżej spowoduje wypłatę stypendium około 20 grudnia br..