ZMIANA GODZIN OTWARCIA SEKCJI ds. POMOCY MATERIALNEJ: DNIA 05.08.2019 r., 10.08.2019 r., 14.08.2019 r. oraz 16.08.2019 r.

Dnia 05.08.2019 r. - Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie czynna od 8.00 do 12.30,

Dnia 10.08.2019 r. (sobota) -  Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie czynna od 8.00 do 15.00,

Dnia 14.08.2019 r. - Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie czynna od 8.00 do 12.30,

Dnia 16.08.2019 r. - Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie nieczynna.

 

W pozostałe dni Sekcja ds. Pomocy Materialnej będzie czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00.