STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019