Opłaty LCCI

Egzaminy LCCI English for Business
Opłaty egzaminacyjne na rok akademicki 2019/2020

Koszty egzaminów według cennika LCCI International Qualifications obowiązującego od 1 stycznia 2020 roku.

1. LCCI English for Business Written Test (egzamin pisemny)

EFB Preliminary level 250 zł
EFB level 1 260 zł
EFB level 2 280 zł
EFB level 3 350 zł
EFB level 4 370 zł

2. LCCI English for Business Speaking Test (egzamin ustny)

EFB Speaking Test 150 zł (poziom wstępny, 1 i 2)
EFB Speaking Test 170 zł (poziom 3 i 4)

3. LCCI English for Business Listening Test (rozumienie tekstu słyszanego)

EFB Listening Test 170zł (cena dotyczy wszystkich poziomów)

Egzamin pisemny sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania jest obligatoryjny, natomiast egzamin ustny i egzamin sprawdzający rozumienie ze słuchu są egzaminami dodatkowymi, opcjonalnymi.

Rejestracja na egzaminy

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby niebędące studentami uczelni.

 

Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu są proszeni o złożenie karty zgłoszenia z dowodem wpłaty za wybrany poziom egzaminu w pokoju C104.

Płatności należy dokonać we wskazanych terminach na konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
W sekcji "tytułem" należy wpisać: imię, nazwisko, datę egzaminu wraz z dopiskiem „Egzamin LCCI English for Business z języka angielskiego"

Rejestracja na egzamin jest równoznaczna z dokonaniem wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Kontakt
Tomasz Chochołek
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PWSZ im. Witelona w Legnicy - pok. C104 (I piętro)
e-mail: chochołekt@pwsz.legnica.edu.pl
tel: 76 723 23 60
fax 76 723 29 00

 

Przedstawicielstwo LCCI w Polsce
PEARSON https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/