Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ od 2005 r. i jest jednym z 5000 licencjonowanych centrów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) działających w 130 krajach świata i oferujących zdobycie poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu.

Centrum organizuje egzaminy seryjne English for Business EFB z języka angielskiego specjalistycznego, a także egzaminy JETSET z języka angielskiego ogólnego.

Wszystkie certyfikaty LCCI IQ od poziomu B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2). W szczególności:

1. English for Business level 2 (zdany na Merit, Distinction)
2. English for Business level 3 i 4
3. SEFIC level 3 i 4
4. JETSET (General English) level 5,6 i 7
5. English for Accounting (EFA) level 3
6. First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Certyfikat JETSET jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym JETSET level 7, zaawansowanym JETSET level 6 i podstawowym JETSET level 5 (B2) (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)


Certyfikaty LCCI IQ są uznawane w Polsce przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie, stanowią dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym.

 

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).

 

Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie. Certyfikaty English for Business na poziomie 3 i 4 stanowią także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.

 

Pełna nazwa organizacji zajmującej się przeprowadzaniem egzaminu English for Business to LCCI IQ ( International Qualifications). Jak sama nazwa wskazuje uzyskanie certyfikatu gwarantuje zdobycie kwalifikacji, które uznawane są na arenie międzynarodowej. Certyfikat LCCI z zakresu English for Business stanowi podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej. Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych.


Rejestracja na egzaminy

Do egzaminów mogą przystąpić zarówno studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i osoby niebędące studentami uczelni.

Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu w danej sesji lub na żądanie są proszeni o złożenie karty zgłoszenia na egzamin wraz z dowodem wpłaty za wybrany poziom egzaminu w pokoju C104.

Płatności należy dokonać we wskazanych terminach na konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica
41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
W sekcji "tytułem" należy wpisać: imię, nazwisko, nazwę i datę egzaminu.


Kontakt


Malwina Puchalska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
PWSZ im. Witelona w Legnicy - pok. C104 (I piętro)
e-mail: puchalskam@pwsz.legnica.edu.pl
tel: 76 723 23 60
fax 76 723 29 00


Przedstawicielstwo LCCI w Polsce


PEARSON https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/