Centrum egzaminacyjne TELC

PWSZ im. Witelona w Legnicy jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne TELC przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy - Common European Framework of Reference. Egzaminy te kładą szczególny nacisk na komunikację językową i są respektowane na arenie międzynarodowej. Certyfikaty można uzyskać z języków:

 

- angielskiego,
- francuskiego,
- niemieckiego
- rosyjskiego

 

na różnych poziomach:

 

- podstawowym A1 lub A2
- samodzielności B1 lub B2

 

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. w Polsce z dowolnego języka na poziomie B1 jest takim samym egzaminem jak egzamin zdany z tego języka na tym samym poziomie w Niemczech. Ocena również jest porównywalna. Egzaminy ze wszystkich języków na danym poziomie mają taką samą strukturę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.12.2005 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, Dz. U. Nr 266, poz. 2230 załącznik nr 2, certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 

Certyfikaty TELC stanowią integralną część egzaminów wstępnych, wewnętrznych lub końcowych na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.

 

pobierz zgłoszenie

 

Zapisy i informacje: Tel. 76/723 23 60,