Koła Naukowe przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej, PWSZ Legnica

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MEDYKÓW działa przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Koło zrzesza najbardziej aktywnych studentów Wydziału, którzy zainteresowani są pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny ratunkowej.

OPIEKUN KOŁA: dr n. med. Małgorzata Bujnowska

PRZEWODNICZĄCA - Izabela Woźnica
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Jakub Kowalski
SKARBNIK - Joanna Kostuń

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH MEDYKÓW pwsz legnicaCELEM DZIAŁALNOŚCI KOŁA  jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego członków poprzez:
1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie medycyny ze szczególnym uwzględnieniem specjalności medycyny ratunkowej i katastrof oraz anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Udział Członków i Współpracowników w opracowywaniu i przedstawianiu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
3. Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła.
4. Opracowywanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
5. Organizowanie obozów naukowo – badawczych.
6. Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
7. Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
8. Kreowanie wizerunku absolwenta kierunków ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa na rynku pracy.
9. Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.
10. Organizowanie pokazów z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa.
11. Umacnianie więzi koleżeńskich wśród członków.

 

E-mail: knmlodychmedykow@wp.pl
Facebook: facebook.com/sknmrpwszlegnica