Pomoc materialna - ogłoszenia

ZAPOMOGA
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
zobacz wiecej >>>

WNIOSEK KORYGUJĄCY DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>