Pomoc materialna - ogłoszenia

ZAPOMOGA
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
zobacz wiecej >>>

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
zobacz wiecej >>>

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
zobacz wiecej >>>

INFORMACJA NT. OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
zobacz wiecej >>>

Stypendium pomostowe
zobacz wiecej >>>

WNIOSEK KORYGUJĄCY DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
zobacz wiecej >>>

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
zobacz wiecej >>>